Charytatywny maraton rowerowy 6.12.2015

6 grudnia 2015 na hali sportowej klubu sportowego CITYZEN w Poznaniu, po raz kolejny odbędzie się 3 godzinny maraton na rowerach stacjonarnych. Maraton jest formą akcji charytatywnej. W trakcie tego maratonu wystawianych jest kilkanaście przedmiotów / usług, które są przedmiotem aukcji. Pieniądze zebrane w ten sposób trafiają na konto beneficjenta, którym w 2015 roku jest Fundacja Pomocy Dzieciom „Tak po Prostu”.

FUNDACJA

Jest grupą odpo­wie­dzial­nych kobiet, w róż­nym wieku, wyko­nu­ją­cych różne zawody, mają­cych różne sytu­acje rodzinne i życiowe, które poznaw­szy histo­rie i prze­ży­cia dzieci z domów dziecka postanowiły działać. Celem Fundacji jest pomoc wycho­wan­kom ośrod­ków opiekuńczo-wychowawczych w budowaniu wła­snej toż­sa­mości opartej na poczu­ciu god­no­ści oraz sys­temie war­to­ści wspartym silną moty­wa­cją. Aktywność Fundacji zmierza do oderwania wychowanków domów dziecka od wzor­ców sys­te­mo­wych i podjęcia próby ich niezależnego i świadomego funk­cjo­nowania . Fundacja poma­ga – tak po pro­stu, ponie­waż czu­je, że razem jest w sta­nie choć odro­binę polep­szyć los dzieciaków. Ostanie przedsięwzięcia Fundacji, podjęte wspólnie ze Starostą Słupeckim, oraz jedną z zagranicznych korporacji zmierzają do remontu oraz renowacji kamienicy w Strzałkowie (powiat Słupca) i przekształcenia jej w rotacyjne mieszkania dla wychowanków domu dziecka w Kołaczkowie, wychowanków placówki wychowawczej w Kosewie. Fragment pomieszczeń kamienicy po remoncie ma się równocześnie stać miejscem aktywności zawodowej tychże wychowanków. Projekt Fundacji daje szansę wychowankom na odcięcie się od dotychczasowych środowisk (rodziny patologiczne) i znalezienie swojego miejsca w normalnej rzeczywistości. Jak widać Fundacja nie zbiera słodyczy i ubrań 🙂 tylko angażując się także w działalność edukacyjną szuka rozwiązań gwarantujących normalność w dłuższej perspektywie.

UCZESTNICY MARATONU

To grupa ok 150 osób, w większości uczestnicy różnych zajęć sportowych oferowanych przez klub sportowy CITYZEN, to triathloniści, kolarze, pływacy, ale także pasjonaci fit czy sportów walki. Wśród nas są zwycięzcy różnych zawodów sportowych w zarówno w kategorii generalnej jak i swoich kategoriach wiekowych, Ironmani, uczestnicy przyszłorocznych Mistrzostw Świata Amatorów w kolarstwie (Australia), uczestnicy Mistrzostw Świata Ironman na Hawajach 2015 (pełen dystans), w Australii w 2016 roku (1/2 Ironman). Ale także wśród nas są pasjonaci, motywujący innych, pokazujący, że sport stanowi pomysł na życie niezależnie od wieku (Henryk ma 76 lat i nadal bierze udział w zawodach triathlonowych (w 2014 r. m.in na 1/2 Ironmana, w 2014 na 1/4 Ironmana i dystansie olimpijskim), Mistrzowie Polski w triathlonie, na różnych dystansach. Kiedy patrzy się na tą grupę ok 150 os, widać pasję, zainteresowanie ruchem i pracę na doskonaleniem siebie,  w rzeczywistości grupę reprezentują przedsiębiorcy, właściciele firm, członkowie zarządów korporacji, studenci, emeryci, przedstawiciele różnych profesji, żołnierze – spory przekrój społeczny.
Najważniejsze, że żadnemu z nas nie jest obojętna pomoc innym, stąd każdego roku na tym wyjątkowym maratonie pojawia się tak liczna grupa.

MARATON

Maraton odbywa się na hali sportowej klubu CITYZEN w Poznaniu. Przygotowujemy 150 rowerów stacjonarnych, podest dla 3 – 4 prowadzących, nagłośnienie i dwa stanowiska dla DJ-ów prowadzących maraton.

AUKCJA

Podczas 3 godzinnego maratonu przedmiotem aukcji są różne przedmioty / usługi – staramy się by oferować podczas aukcji coś nieszablonowego, stąd w 2015 roku będziemy licytować m.in:

  • sesję fotograficzną prowadzoną przez coraz bardziej rozpoznawalnego na arenie międzynarodowej poznańskiego fotografa Michała Pazia, laureata i zdobywcy wielu prestiżowych nagród podczas międzynarodowych konkursów fotograficznych. Michał oprócz sesji fot, przeznaczył także na licytację dwie ze swoich wielu prac),
  • wizytę w bazie lotnictwa taktycznego w Krzesinach pod Poznaniem, lot z ZELAZNYMI,
  • kolację LIVE prowadzoną przez szefa kuchni jednej z prestiżowych poznańskich restauracji,
  • stroje kolarskie Pinarello (sponsora zawodowej grupy kolarskiej SKY, zwycięzcy tegorocznego Tour d’France,
  • stroje sportowe z podpisami reprezentantek reprezentacji Polski w Siatkówce Kobiet,
  • trening ze znanym sportowcem,
  • i wiele innych.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!